مهر ۲۳, ۱۳۹۳

کاربرد MBTi در شناخت سبک شخصی در سخنرانی

معرفی MBTi   : در علم تیپ شناسی که از رشته های علم روانشناسی است بیان می شود که افراد در ۴ مشرب و ۱۶ تیپ شخصیتی قرار می گیرند که هر کدام از این مشرب ها و تیپ ها ویژگی خاص خود را دارا می باشند. برای یافتن تیپ شخصیتی افراد از تستهای MBTi  استفاده می شود که افراد با توجه به سوالات مطرح شده ، ترجیح خود را نسبت به آن سوال بیان نموده و در آخر با توجه به پاسخهای ارائه شده تیپ شخصیتی هر فرد تعیین می گردد . به طور خلاصه MBTI یک ابزار روانشناختی برای […]