آذر ۳, ۱۳۹۴

رموز موفقیت عادل فردوسی پور

تقریبا ًهمه ما درباره اینکه عادل فردوسی پور فرد موفقی است هم عقیده ایم و بار ها شاهد بیان موفقیت او از زبان دیگران بوده ایم حتی منتقدان او نیز در خلوتشان و یا پیش دوستان خود به این موضوع اشاره دارند، اما شنیدن رموز موفقیت عادل فردوسی پور از زبان خود او بسیار جذاب تر است، زیرا فرد موفق از زاویه ای داستان موفقیتش را بیان می نماید که پشت پرده و رازهای نگفته مسیر موفقیت او بیشتر آشکار می گردد. عادل فردوسی پور عزیز مهمان برنامه موفق خندوانه بود و در ابتدای برنامه رامبد جوان دوست داشتنی، از […]